...

اینوا

اینوا یعنی منم سهیمم در آینده

شبکه سازی نخبگان

ما با ایجاد شبکه ای از نخبگان میخواهیم در برقراری ارتباطات شما با طیف وسیعی از متخصصینی که میتوانند برای رسیدن به اهدافتان شما را یاری دهند سهیم باشیم. پیداست وقتی باهم باشیم کارهای بزرگتری انجام میدهیم، برقراری ارتباط در اینوا به معنی ایجاد یک ارتباط و تعهد بلندمدت است.

...

بستری برای رشد متخصصین

توسعه دانش و مهارت فردی نه صرفا به عنوان ابزاری برای رشد و پیشرفت و موفقیت فردی، بلکه تنها راهکار عملی رشد، پیشرفت و توسعه جامعه است. ما بر این باوریم که بخش قابل توجهی از توسعه دانش و مهارت های فردی در انجام پروژه های صنعتی رقم خورده و کار تیمی بستری تسهیل کننده برای این امر است.

...

پاتوق همفکری

ما معتقدیم که هیچ یک از ما به اندازه همه ما هوشمند نیست. به همین علت پاتوقی ایجاد کردیم تا به هم افزایی توانایی هایمان کمک کنیم. توسعه و ترویج کارگروهی در فرهنگی که تمرکز و توجه خود را معطوف "گل زنان" زمین های بازی می کند و قهرمانان انفرادی می پرورد، بسیار ضروری است.

...

در اینوا چه میکنیم؟

برون سپاری پروژه

پروژه هایی با موضوعات صنعتی و تحقیقاتی مهم ترین محرکه رشد دانش و تولید هر جامعه است. اینوا تلاش دارد تا بستری برای آشنا کردن متخصصین و نخبگان با کارفرمایان و صاحبان صنایع ایجاد کرده و منجر به رشد تولید و رفع نیازهای صنعت کشور شود.

انجمن

پاتوقی برای مطرح کردن مشکلات علمی و پژوهشی یکی از نیازهای اساسی برای رشد و پیشرفت علمی است، مهمترین مساله این است که جامعه نخبگانی دست از پرسیدن برندارد تا بتواند مسائل تحقیقاتی و صنعتی خود را با کمک یکدیگر حل کند، انجمن اینوا محلی است برای پرسیدن و جواب دادن.

کوله پشتی

پیشرفت از لحاظ علمی نیاز قطعی جامعه ما می باشد، برای تحقق این اهداف، تخبگان میتوانند دانسته های خود را منتشر و به اشتراک بگذارند تا باعث پیشرفت خود و دیگران شوند. به نظر ما همه چیز را همگان دانند. کوله پشتی بستری برای اشتراک گذاری دانسته های شما است.

اینوونت

هر متخصص میتواند وقایع علمی و صنعتی پیرامون خود را از زاویه مخصوص به خود دیده و نتیجه گیری خود را داشته باشد. سخنرانی فرصت مناسبی برای انتقال مهارت، تجربه و آموزه های هر فرد است، متخصصین می توانند در اینوتد توانایی ها و آموزه های خود را به اشتراک بگذارند.

اینوژه
(برون سپاری پروژه)

پروژه هایی با موضوعات صنعتی و تحقیقاتی مهمترین نیروی محرکه رشد دانش و تولید هر جامعه است، اینوا تلاش دارد تا بستری برای آشنا کردن متخصصین و نخبگان با کارفرمایان و صاحبان صنایع ایجاد کرده و منجر به رشد تولید و رفع نیازهای صنعت کشور شود.

بیشتر

اینوتز
(حمایت از پایان نامه)

حمایت مالی و ارائه خدمات آزمایشگاهی به پایان نامه های دانشگاهی، یکی از دغدغه های مهم دانشجویان است. دانشجویان در اینوا می توانند، کارفرمایانی که آنان را حمایت می کنند شناسایی و از حمایت آنان استفاده کنند.

بیشتر

اینوجاب
(پروژه های فریلنسری)

پروژه هایی که زمان انجام دادن کوتاهی داشته و می توان به صورت دورکاری انجام داد، تبدیل به نوع جدیدی از فعالیت متخصصین شده است. اینوا درصدد است چنین فعالیت هایی را برای مخاطبینش فراهم کند.

بیشتر

182

اینوژه

74

اینوتز

68

اینوجاب

4785

کاربران

34

کارفرمایان

راهنمای اینوا

با مطالعه راهنمای اینوا، به پاسخ بسیاری از سوالات خود راجع به پلتفرم اینوا میرسید.

کاربرانی که متقاضی اخذ پروژه های اینوا اعم از اینوژه، اینوتز و اینوجاب هستند میتوانند برای آشنایی با روند ثبت نام از راهنمایی این قسمت استفاده کنند.

مطالعه راهنما

نحوه و چگونگی فعالیت کاربرانی که نقش استاد راهنما دارند را میتوانید از این قسمت مطالعه کنید.

مطالعه راهنما

قوانین و دستورالعمل ها و همچنین روند فعالیت های مرتبط با داوران اینوایی را میتوانید از اینجا مشاهده کنید.

مطالعه راهنما