کدام سیستم مدیریت یادگیری (LMS) برای آموزش از راه دور / مجازی یا آموزش الکترونیکی در مؤسسات آموزش عالی (HEI) مناسب تر است؟

صنایع - 2 ماه پیش توسط محمد یزدی ایجاد شد.
...
محمد یزدی
20 آبان 1399

کدام سیستم مدیریت یادگیری (LMS) برای آموزش از راه دور / مجازی یا آموزش الکترونیکی در مؤسسات آموزش عالی (HEI) مناسب تر است؟

0 پاسخ